Medzi najčastejšie úpravy patrí:

  • Orez fotografie
  • Úprava svetelnosti
  • Úprava/Oprava farebnosti
  • Retušovanie
  • Zmenšenie pre účely nahratia na web

Vačšinu úprav robíme žiaľ z toho dôvodu, že pôvodná fotografia bola odfotená nesprávne. Fotka má zlú kompozíciu, je tmavá, má nesprávne farby a stôl je špinavý. To je veľa práce a určite by stálo za to dať si na tieto veci pozor už pri fotení. Úprava v PC nie je všemohúca a ak ide o opravu chýb pri fotení, vždy je to na úkor kvality.

Orez fotografie

Orez fotografie použijeme, ak máme na fotke viac zabratej scény, ako potrebujeme zobraziť. Pri fotení si všímame ako máme zaplnenú celú plochu fotky, čo máme v rohoch a čo na krajoch. Orezávanie v PC ide veľmi na úkor kvality, hlavne ak chceme použiť len malú časť z pôvodnej fotky.

Orez robíme s ohľadom na kompozíciu, tak aby nám na krajoch fotky nič nepôsobilo rušivo.

Orez používame tiež vtedy, ak potrebujeme zmeniť pomer strán fotky, napríklad ak chceme mať fotografie štvorcového formátu.

Úprava farebnosti

Úpravou farebnosti budeme chcieť docieliť, aby sa farba na monitore čo najviac priblížila skutočnej farbe. To je naozajstná veda, aj vďaka tomu, že každý monitor zobrazuje farby viac, či menej odlišne. Základom by zase malo byť správne nastavené vyváženie bielej vo fotoaparáte. Niekedy je oprava zlého vyváženia bielej nemožná a nezostáva len veci prefotiť.

Úprava svetelnosti

Úpravu svetelnosti používame väčšinou tiež len ako opravu nesprávne odfoteného záberu. Ak fotografie z fotoaparátu vychádzajú príliš svetlé alebo príliš tmavé, bolo by vhodné sa naučiť používať kompenzáciu expozície. Ak sme na to nemysleli, môžeme použiť úpravu jasu a kontrastu. Ak chceme viac kontroly, zvolíme úravu cez Úrovne/Levels, a ak chceme svetelnosť upravovať ako profíci, upravujeme ich cez Krivky/Curves.

Svetelnosť a farebnosť sa dá samozrejme upravovať selektívne, teda nie na celej fotografii rovnako, čo sa využíva pri štylizovaných úpravách reklamnej fotografie

Retušovanie

Retušovanie je pojem široký, zahŕňa základné opravy nečistôt na fotografii, prachu, zabudnutých nepotrebných vecí v zábere, až po zložité retuše reklamných fotografií.

Do úprav fotografií patrí tiež spájanie viac fotiek do jednej, pridávanie rámikov, nápisov. Tieto úpravy nie sú pre účely predaja sa SAShE veľmi vhodné, najlepšie pôsobí ak je fotografia čistá a jasná.

Zmenšovanie fotografií

Všetky úpravy by sme mali robiť v rozmeroch pôvodnej fotografie a tak isto si tako uloženú fotografiu uložiť v čo najväčších rozmeroch. Niekedy predajcov oslovujEme s požiadavkou na dodanie fotografií určených do tlače, prípadne na billboardy, kde je potrebná najväčšia možná veľkosť. Určite si vždy nechávajte aj pôvodné neupravené originálne fotografie!

Pre účely uploadu/nahratia fotiek na SAShE je ich je ale vhodné zmenšiť, hlavne s ohľadom na rýchlosť uploadu vášho internetu, nahratie zmenšených fotiek môže trvať rádovo kratšie.

Ako dosiahnuť jednotlivé spomenuté úpravy fotografií si postupne vysvetlíme v budúcich dieloch Fotoškoly.

Prehľad programov na úpravu fotografií

Programy na úpravu fotografií môžeme rozdeliť na tie ONLINE - to sú také ktoré bežia na internete v okne prehliadača teda napr. Firefoxu, Google Chrome aleb Internet explorera, a na tie ostatné, ktoré si nainštalujete na svoj počítač a tam ich spúšťate, fungujú aj bez internetu. Programy bývajú buď zdarma, alebo by sa za ich inštaláciu malo platiť. Z našej ankety vyšiel ako výrazne najpoužívanejší program Photoshop, teda ten úplne najdrahší, necháme to radšej bez komentára.

Online programy:
Online programy sa vyznačujú tým, že nie sú naviazané na konkrétny počítač, ako Google Docs, Facebook alebo niečo podobné, do browsera naťukáte adresu, prihlásite sa a pracujete z akéhokoľvek počítača.

 

Windows/Mac/Linux programy:
Tieto programy sa klasicky inštalujú na konkrétny počítač, na stránke programu je linka na stiahnutie inštalačného programu.

  • Google Picasa -  Najrozšírenejší free program na základnú úpravu fotografií (Windows)
  • Gimp - Bezplatný program pôvodne pre OS Linux, vhodnejší na zložitejšie kompozície vrstiev a úprav (Linux, Windows)
  • MS Office Picture Manager - Program bezplatne pridávaný ku kancelárskemu balíku MS Office, nie veľmi vhodný
  • Adobe Photoshop / Lightroom - Programy od Adobe sú to najviac čo môžete dostať. Na úpravy fotografií aké požadujeme, je oveľa vhodnejší program Lightroom, ako Photoshop. Redakcia SAShE.sk všetky fotky upravuje v programe Lightroom. (Windows/Mac)
  • iPhoto / Aperture - Vynikajúce programy na úpravu fotografií dostupné len pre platformu Apple (Mac)

Z prieskumu používanosti vzišli ešte ďalšie vhodné programy, Photofiltre (Windows), Photoscape (Windows), Zoner (Windows) avšak po analýze nám naozaj najvhodnejší vyšiel program Google Picasa, v čase písania článku dostupný vo verzii 3.9.

Nabudúce sa začneme venovať konkrétnym postupom základných úprav v konkrétnych programoch. Ako zástupcov sme zatiaľ vybrali programy, ktoré nám prišli najvhodnejšie, alebo ich používa najviac ľudí, budú to Google Picasa a Adobe Photoshop.

Ďalej čítať:  9.časť - Úprava fotiek v Google Picasa »

« späť na obsah